webinar register page

Webinar banner
Turnitin (Originality Check) Eğitim Semineri
Bu seminere, Turnitin (Originality Check) kullanan tüm akademisyenler davetlidir. Bu seminerde, Turnitin platformu üzerinde, ayrıntılı bilgi verilecek olup, benzerlik rapor örnekleri paylaşılacaktır.

Oct 20, 2022 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Yasemin Arşın.