webinar register page

Webinar banner
iThenticate Eğitim Semineri
Bu seminere, iThenticate kullanan tüm akademisyenler davetlidir. Bu seminerde, iThenticate platformu üzerinde, ayrıntılı bilgi verilecek olup, benzerlik rapor örnekleri paylaşılacaktır.

Oct 25, 2022 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Yasemin Arşın.